• Laman Utama
  • Orang Awam
  • Caj & Bayaran
  • Dokumen Rujukan Pesakit

Dokumen Rujukan Pesakit

Rujukan Pesakit dari Luar & Dokumen Diperlukan
Sila bawa bersama dokumen-dokumen berikut semasa datang ke hospital untuk mendapatkan rawatan:

  • Kad Pengenalan / Surat Beranak / Pasport
  • Kad Pesara
  • Surat Sekolah (jika berkenaan)
  • Surat Rujukan Daripada Doktor (jika ada)
  • Surat Jaminan bagi kakitangan kerajaan / Wang Untuk Bayaran Klinik Pakar dan Perkhidmatan