• Laman Utama
 • Orang Awam
 • Panduan / Rujukan
 • Panduan Permohonan Laporan Perubatan

Panduan Permohonan Laporan Perubatan

PERMOHONAN LAPORAN PERUBATAN DAN BAYARAN

DOKUMEN PERMOHONAN

(KLIK SINI >>Muat Turun Borang Permohonan Laporan Perubatan)

PANDUAN PENYEDIAAN LAPORAN PERUBATAN

(KLIK SINI >>Muat Turun Panduan Penyediaan Laporan Perubatan)

JADUAL 1 : Jenis  Laporan dan bayaran

Jenis Laporan
 
Caj Bayaran
 
Disediakan oleh
 
Warganegara
 
*Warga Asing
Laporan perubatan Biasa
RM40.00
RM120.00
Pegawai perubatan
Laporan perubatan biasa (ringkas pakar)
RM80.00
RM240.00
Pakar
 
*Laporan Terperinci Pakar
 
RM200.00 hingga RM1000.00
RM400.00 hingga Rm2000.00
Pakar
Laporan salinan kali kedua dari laporan asal
50% dari kadar caj asal
Pegawai Perubatan/Pakar
Laporan Penyediaan semula
Bayaran mengikut caj asal/penuh
Pegawai Perubatan/pakar
Laporan Penjelasan/pembetulan
Percuma
Pegawai Perubatan/Pakar
** Laporan Perubatan oleh Pihak Polis/ Jabatan Kerajaan/ JKM/Biro bantuan Guaman/ Borang BAT F117(tentera)
 
Percuma
 
 
Pegawai perubatan/Pakar
 
 • Caj bayaran laporan perubatan bagi warga asing adalah dua kali ganda
 • Pengecualian bayaran tidak terpakai untuk tujuan insuran dan pengeluaran KWSP
 
Sila rujuk dokumen di bawah yang diperlukan semasa mengemukakan permohonan laporan perubatan/ laporan bedah siasat
 
PESAKIT (sendiri)
 
 • Surat Keizinan asal dari pesakit
 • Salinan Kad Pengenalan @ Pasport pesakit
 • Salinan kad rawatan pesakit (berkaitan)
 • Bayaran (mengikut Jenis Permohonan)
 • Borang berkaitan (mengikut tujuan permohonan)
 • Lain-lain dokumen (berkaitan dengan permohonan/rawatan)
IBU / BAPA / PENJAGA ( Pesakit berumur di bawah 18 tahun)
 •  Surat keizinan asal dari ibu / bapa / penjaga yang sah
 •  Salinan sijil kelahhiran pesakit
 •  Salinan kad pengenalan pesakit @ passport pesakit
 •  Salinan kad pengenalan @ passport ibu / bapa / penjaga yang sah
 •  Salinan kad rawatan pesakit (Berkaitan)
 •  Surat akuan sumpah (berkaitan)
 •  Bayaran (mengikut tujuan permohonan)
 •  Borang berkaitan (mengikut tujuan permohonan
 •  Lain-lain dokumen (berkaitan dengan permohonan/rawatan)
WARIS (suami/isteri/ anak/ adik beradik / ibu/ bapa)
(Bagi pesakit yang telah meninggal dunia)
 •   Surat keizinan asal dari waris yang sah
 •   Salinan sijil kelahiran @ kad pengenalan @ passport si mati
 •   Salinan sijil kelahiran @ kad pengenalan @ passport waris yang sah
 •   Salinan sijil kematian @ permit kubur si mati
 •   Salinan kad rawatan si mati (berkaitan)
 •   Salinan sijil nikah@ surat akuan sumpah waris yang sah (berkaitan)
 •   Bayaran (mengikut jenis permohonan)
 •   Borang berkaitan (mengikut tujuan permohonan)
 •   Lain-lain dokumen (berkaitan dengan permohonan/rawatan
WAKIL / AGEN (Insuran / Peguam dan lain-lain)
 •   Surat keizinan asal dari pesakit / waris yang sah
 •   Surat keizinan asal dari kedutaan pesakit / si mati
 •   Surat keizinan wakil untuk mendapatkan laporan perubatan
 •   Lain-lain dokumen yang merujuk kepada status berikut :
            i.    Pesakit
            ii.   Ibu / Bapa / Penjaga
            iii.  Waris
Pengecualian surat keizinan dan bayaran adalah terpakai bagi agensi yang telah diberi kuasa di bawah peruntukan undang-undang untuk tujuan siasatan seperti :
            i.   Polis Di Raja Malaysia
            ii.  Mahkamah
            iii. “Mana-mana agensi yang telah diberi kuasa di bawah peruntukan undang-undang untuk mendapatkan laporan perubatan seseorang pesakit.
 
Sila berhubung dengan Unit Rekod Perubatan di talian 05-7163333 untuk sebarang kemusykilan.