Postmaster Integriti

POSTMASTER INTEGRITI

Bil.TajukButiran
1 Akta Rahsia Rasmi 1972 25 Julai 2014
06 Mac 2015
14 Jan 2016
2 Etika Dan Penampilan Ke Pejabat 22 Okt 2015
3 Kebocoran Maklumat Terperingkat Kerajaan 29 Mei 2015
08 Nov 2016
4 Kelulusan Ke Luar Negara 20 Ogos 2014
17 Feb 2015 (i)
17 Feb 2015 (ii)
30 Mac 2016
5 Larangan Penggunaan Surat Sokongan 15 Sep 2014
07 Jan 2015
20 Mei 2015
28 Mac 2016
6 Pekerjaan Luar 28 April 2017
7
Pematuhan Waktu Bekerja Penjawat Awam
10 Mac 2016
8
Peringatan Mengenai Rasuah
02 Ogos 2016
9
Pengisytiharan Harta
11 Ogos 2015
23 Ogos 2016
10
Tugas Kawalan Dan Pengawasan Tatatertib
06 April 2015
01 Julai 2015
11
Tuntutan Palsu
07 Ogos 2014
01 Julai 2015
09 Jun 2015
27 Mei 2016
27 Oct 2016
22 Feb 2017
12 Gangguan Seksual  29 Mac 2017
13 Etika Media Sosial  13 Jan 2017
14 Peringatan Mengenai Larangan Penerimaan Hadiah 04 Julai 2017
15 Tidak Hadir Bertugas Tanpa Kebenaran 31 Julai 2017