PENGU­MU­MAN

APLIKASI MYHRMIS CUTI     

Aplikasi mudah alih MyHRMIS Cuti kini boleh dimuat turun dari Store den­gan mem­buat car­ian katanama ‘MyHRMIS’. Semua peng­guna adalah dipo­hon agar menge­mask­ini aplikasi MyHRMIS Cuti kepada versi 1.1.5 melalui Google Play Store terse­but. KLIK UNTUK MAK­LUMAT LAN­JUT   MUAT TURUN

PER­HIM­PUNAN PAGI OKT                                                    
 

Hos              : Unit CSSU, Kawalan Infeksi, Klinik Pakar dan Dietetik & Sajian
Tarikh/Masa   : 28 Okto­ber 2014/ 8.00pg
Tem­pat         : Dewan Mutiara, Hos­pi­tal Parit Bun­tar
Warga HPB dijem­put hadir

 

 

CAPA­IAN PENG­GUNA

     
     
 • Tiada Iklan Sebutharga/Tender

AKTIV­ITI

AKTIV­ITI HOS­PI­TAL BERITA HOS­PI­TAL
 • Kem­pen Kesedaran Pen­der­maan Organ
 • Peni­la­ian Polisi Penyusuan Susu Ibu
 
 •  CME Pre­sen­ta­tion

PAU­TAN

PAU­TAN AGENSI
    PAU­TAN APLIKASI
 
 
 
 • eSPKB
 • eTer­i­maan
 • GPIS    
 
 • eMak­lum
 • CMIS
 • S3PK

GALERI & PENER­BI­TAN

GALERI                                   
     PENER­BI­TAN
 PEL­BA­GAI
         
 
 • Piagam Pelang­gan
 • Pen­ca­pa­ian Piagam Pelang­gan
 • Kajian Kepuasan Pelang­gan
 • Lapo­ran Tahu­nan
 • Transaksi Online
 

 

POLISI

POLISI HOS­PI­TAL
 LAIN-LAIN

Polisi Peng­gu­naan Kender­aan Jabatan

Polisi Kese­la­matan Pesakit
Polisi Kese­la­matan Kebakaran
Polisi Keselamatan,Kesihatan dan Peker­jaan
Polisi Hak & Tang­gung­jawab Pesakit
 
 

 

PEN­CA­PA­IAN

PEN­CA­PA­IAN
PENG­HAR­GAAN DAN PENGIK­TI­RAFAN
Pen­ca­pa­ian MYCPD/Latihan
 
 
 
 
 

MUAT TURUN

MUAT TURUN
     UMUM          
PEN­GU­RU­SAN    
   KEWAN­GAN   
PEN­GU­RU­SAN MAK­LUMAT (ICT) PEN­GU­RU­SAN ASET
         
MASA CAPA­IAN
0.45 saat

PAPARAN TER­BAIK:
Meng­gu­nakan Mozilla Fire­fox atau Google Chrome den­gan res­o­lusi 1024 x 786 dan ke atas
Dasar Pri­vasi | Dasar Kese­la­matan     
  
Kemask­ini Ter­akhir: 27 Octo­ber 2014.

BIL.PENGUNJUNG
 HAK­CIPTA TER­PELI­HARA © 20132015
Hos­pi­tal Parit Bun­tar
Jalan Sem­padan 34200 Perak Darul Ridzuan
T:057163333 | F:057169675  | E:This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.
Pihak Hos­pi­tal Parit Bun­tar tidak akan bertang­gung­jawab ke atas sebarang keru­gian atau kerosakan dise­babkan oleh peng­gu­naan
mak­lumat dari laman web ini