TERKINI

Mesyuarat MBJ
Tarikh :30 Sep­tem­ber 2014
Masa :2.30 petang
Tem­pat :Bilik Mesyuarat Mawar


Mesyuarat Pen­gu­ru­san
Tarikh :2 Okto­ber 2014
Masa :2.30 petang
Tem­pat :Bilik Mesyuarat Mawar


Mesyuarat MBJ
Tarikh :30 Sep­tem­ber 2014
Masa :2.30 petang
Tem­pat :Bilik Mesyuarat Mawar


Mesyuarat Pen­gu­ru­san
Tarikh :2 Okto­ber 2014
Masa :2.30 petang
Tem­pat :Bilik Mesyuarat Mawar


Mesyuarat MBJ
Tarikh :30 Sep­tem­ber 2014
Masa :2.30 petang
Tem­pat :Bilik Mesyuarat Mawar


Mesyuarat Pen­gu­ru­san
Tarikh :2 Okto­ber 2014
Masa :2.30 petang
Tem­pat :Bilik Mesyuarat Mawar


Mesyuarat MBJ
Tarikh :30 Sep­tem­ber 2014
Masa :2.30 petang
Tem­pat :Bilik Mesyuarat Mawar


Mesyuarat Pen­gu­ru­san
Tarikh :2 Okto­ber 2014
Masa :2.30 petang
Tem­pat :Bilik Mesyuarat Mawar


Mesyuarat MBJ
Tarikh :30 Sep­tem­ber 2014
Masa :2.30 petang
Tem­pat :Bilik Mesyuarat Mawar


Mesyuarat Pen­gu­ru­san
Tarikh :2 Okto­ber 2014
Masa :2.30 petang
Tem­pat :Bilik Mesyuarat Mawar


Mesyuarat MBJ
Tarikh :30 Sep­tem­ber 2014
Masa :2.30 petang
Tem­pat :Bilik Mesyuarat Mawar


Mesyuarat Pen­gu­ru­san
Tarikh :2 Okto­ber 2014
Masa :2.30 petang
Tem­pat :Bilik Mesyuarat Mawar


Mesyuarat MBJ
Tarikh :30 Sep­tem­ber 2014
Masa :2.30 petang
Tem­pat :Bilik Mesyuarat Mawar


Mesyuarat Pen­gu­ru­san
Tarikh :2 Okto­ber 2014
Masa :2.30 petang
Tem­pat :Bilik Mesyuarat Mawar


Mesyuarat MBJ
Tarikh :30 Sep­tem­ber 2014
Masa :2.30 petang
Tem­pat :Bilik Mesyuarat Mawar


Mesyuarat Pen­gu­ru­san
Tarikh :2 Okto­ber 2014
Masa :2.30 petang
Tem­pat :Bilik Mesyuarat Mawar


CAPA­IAN PENG­GUNA

     
     
 • Tiada Iklan Sebutharga/Tender

AKTIV­ITI

AKTIV­ITI HOS­PI­TAL BERITA HOS­PI­TAL
 • Kem­pen Kesedaran Pen­der­maan Organ
 • Peni­la­ian Polisi Penyusuan Susu Ibu
 
 •  CME Pre­sen­ta­tion

PAU­TAN

PAU­TAN AGENSI
    PAU­TAN APLIKASI
 
 
 
 • eSPKB
 • eTer­i­maan
 • GPIS    
 
 • eMak­lum
 • CMIS
 • S3PK

GALERI & PENER­BI­TAN

GALERI                                   
     PENER­BI­TAN
 PEL­BA­GAI
         
 
 • Piagam Pelang­gan
 • Pen­ca­pa­ian Piagam Pelang­gan
 • Kajian Kepuasan Pelang­gan
 • Lapo­ran Tahu­nan
 • Transaksi Online
 

 

POLISI

POLISI HOS­PI­TAL
 LAIN-LAIN

Polisi Peng­gu­naan Kender­aan Jabatan

Polisi Kese­la­matan Pesakit
Polisi Kese­la­matan Kebakaran
Polisi Keselamatan,Kesihatan dan Peker­jaan
Polisi Hak & Tang­gung­jawab Pesakit
 
 

 

PEN­CA­PA­IAN

PEN­CA­PA­IAN
PENG­HAR­GAAN DAN PENGIK­TI­RAFAN
Pen­ca­pa­ian MYCPD/Latihan
 
 
 
 
 

MUAT TURUN

MUAT TURUN
     UMUM          
PEN­GU­RU­SAN    
   KEWAN­GAN   
PEN­GU­RU­SAN MAK­LUMAT (ICT) PEN­GU­RU­SAN ASET
         
         PAPARAN TER­BAIK
Meng­gu­nakan Mozilla Fire­fox atau Google Chrome den­gan res­o­lusi 1024 x 786 dan ke atas
              PENAFIAN
Pihak Hos­pi­tal Parit Bun­tar tidak akan bertang­gung­jawab ke atas sebarang keru­gian atau kerosakan dise­babkan oleh peng­gu­naan mak­lumat dari laman Web ini
  MASA CAPA­IAN
0.31 saat

  

Kemask­ini Ter­akhir: 21 Octo­ber 2014.

Dasar Pri­vasi | Dasar Kese­la­matan  

 

HAK­CIPTA TER­PELI­HARA ©20132015
Hos­pi­tal Parit Bun­tar | Jalan Sem­padan 34200 Perak Darul Ridzuan
T:057163333 | F:057169675
  | E:This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.
  BIL.PENGUNJUNG