PER­HIM­PUNAN PAGI BULAN NOVEM­BER 2014

Hos : Wad Dahlia
Tarikh/Masa : 21 Novem­ber 2014/8.00pg
Tem­pat : Dewan Mutiara,
Hos­pi­tal Parit Bun­tar
Warga HPB dijem­put hadir
Hos Akan Datang : Mak­mal Patologi


MESYUARAT MBJ

Tarikh :25 Novem­ber 2014/ Selasa
Masa :2.30 petang
Tem­pat :Bilik Mesyuarat Mawar
Kehadi­ran Ahli Diwa­jibkan


PER­HIM­PUNAN PAGI BULAN NOVEM­BER 2014

Hos : Wad Dahlia
Tarikh/Masa : 21 Novem­ber 2014/8.00pg
Tem­pat : Dewan Mutiara,
Hos­pi­tal Parit Bun­tar
Warga HPB dijem­put hadir
Hos Akan Datang : Mak­mal Patologi


MESYUARAT MBJ

Tarikh :25 Novem­ber 2014/ Selasa
Masa :2.30 petang
Tem­pat :Bilik Mesyuarat Mawar
Kehadi­ran Ahli Diwa­jibkan


PER­HIM­PUNAN PAGI BULAN NOVEM­BER 2014

Hos : Wad Dahlia
Tarikh/Masa : 21 Novem­ber 2014/8.00pg
Tem­pat : Dewan Mutiara,
Hos­pi­tal Parit Bun­tar
Warga HPB dijem­put hadir
Hos Akan Datang : Mak­mal Patologi


MESYUARAT MBJ

Tarikh :25 Novem­ber 2014/ Selasa
Masa :2.30 petang
Tem­pat :Bilik Mesyuarat Mawar
Kehadi­ran Ahli Diwa­jibkan


PER­HIM­PUNAN PAGI BULAN NOVEM­BER 2014

Hos : Wad Dahlia
Tarikh/Masa : 21 Novem­ber 2014/8.00pg
Tem­pat : Dewan Mutiara,
Hos­pi­tal Parit Bun­tar
Warga HPB dijem­put hadir
Hos Akan Datang : Mak­mal Patologi


MESYUARAT MBJ

Tarikh :25 Novem­ber 2014/ Selasa
Masa :2.30 petang
Tem­pat :Bilik Mesyuarat Mawar
Kehadi­ran Ahli Diwa­jibkan


PER­HIM­PUNAN PAGI BULAN NOVEM­BER 2014

Hos : Wad Dahlia
Tarikh/Masa : 21 Novem­ber 2014/8.00pg
Tem­pat : Dewan Mutiara,
Hos­pi­tal Parit Bun­tar
Warga HPB dijem­put hadir
Hos Akan Datang : Mak­mal Patologi


MESYUARAT MBJ

Tarikh :25 Novem­ber 2014/ Selasa
Masa :2.30 petang
Tem­pat :Bilik Mesyuarat Mawar
Kehadi­ran Ahli Diwa­jibkan


PER­HIM­PUNAN PAGI BULAN NOVEM­BER 2014

Hos : Wad Dahlia
Tarikh/Masa : 21 Novem­ber 2014/8.00pg
Tem­pat : Dewan Mutiara,
Hos­pi­tal Parit Bun­tar
Warga HPB dijem­put hadir
Hos Akan Datang : Mak­mal Patologi


MESYUARAT MBJ

Tarikh :25 Novem­ber 2014/ Selasa
Masa :2.30 petang
Tem­pat :Bilik Mesyuarat Mawar
Kehadi­ran Ahli Diwa­jibkan


PER­HIM­PUNAN PAGI BULAN NOVEM­BER 2014

Hos : Wad Dahlia
Tarikh/Masa : 21 Novem­ber 2014/8.00pg
Tem­pat : Dewan Mutiara,
Hos­pi­tal Parit Bun­tar
Warga HPB dijem­put hadir
Hos Akan Datang : Mak­mal Patologi


MESYUARAT MBJ

Tarikh :25 Novem­ber 2014/ Selasa
Masa :2.30 petang
Tem­pat :Bilik Mesyuarat Mawar
Kehadi­ran Ahli Diwa­jibkan


PER­HIM­PUNAN PAGI BULAN NOVEM­BER 2014

Hos : Wad Dahlia
Tarikh/Masa : 21 Novem­ber 2014/8.00pg
Tem­pat : Dewan Mutiara,
Hos­pi­tal Parit Bun­tar
Warga HPB dijem­put hadir
Hos Akan Datang : Mak­mal Patologi


MESYUARAT MBJ

Tarikh :25 Novem­ber 2014/ Selasa
Masa :2.30 petang
Tem­pat :Bilik Mesyuarat Mawar
Kehadi­ran Ahli Diwa­jibkan


 • APLIKASI MYHRMIS CUTI  

  Aplikasi mudah alih MyHRMIS Cuti kini boleh dimuat turun dari Store den­gan mem­buat car­ian katanama ‘MyHRMIS’. Semua peng­guna adalah dipo­hon agar menge­mask­ini aplikasi MyHRMIS Cuti kepada versi 1.1.5 melalui Google Play Store terse­but. KLIK UNTUK MAK­LUMAT LAN­JUT  

  PER­HIM­PUNAN PAGI OKT                                                    
   

  Hos               :  Wad Dahlia
  Tarikh/Masa   :  21 Novem­ber 2014/ 8.00pg
  Tem­pat         : Dewan Mutiara, Hos­pi­tal Parit Bun­tar
  Warga HPB dijem­put hadir    Hos Akan Datang : Mak­mal Patologi (DIS 2014)

 • AKTIV­ITI HOS­PI­TAL BERITA HOS­PI­TAL                        
  • Kem­pen Kesedaran Pen­der­maan Organ
  • Peni­la­ian Polisi Penyusuan Susu Ibu
   
  •  CME Pre­sen­ta­tion
 •  
   
  eSPKB ePer­ole­han eTer­i­maan eMak­lum  
  GPIS CMIS S3PK    
Down­load Free Designs http://bigtheme.net/ Free Web­sites Tem­plates
    MASA CAPA­IAN
0.33 saat

PAPARAN TER­BAIK:
Meng­gu­nakan Mozilla Fire­fox atau Google Chrome den­gan res­o­lusi 1024 x 786 dan ke atas
Dasar Pri­vasi | Dasar Kese­la­matan     
      
Kemask­ini Ter­akhir: 20 Novem­ber 2014.

BIL.PENGUNJUNG
   HAK­CIPTA TER­PELI­HARA © 20132015
Hos­pi­tal Parit Bun­tar
Jalan Sem­padan 34200 Perak Darul Ridzuan
T:057163333 | F:057169675  | E:This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.
Pihak Hos­pi­tal Parit Bun­tar tidak akan bertang­gung­jawab ke atas sebarang keru­gian atau kerosakan dise­babkan oleh peng­gu­naan
mak­lumat dari laman web ini