• Laman Utama
  • Orang Awam
  • Hospital/Klinik Kesihatan
  • Klinik Daerah Kerian

Klinik Daerah Kerian

BIL

HOSPITAL

MAKLUMAT PERHUBUNGAN

MAKLUMAT ASAS

1

Klinik Kesihatan Bagan Serai

 34300 Bagan Serai, Kerian,
Perak
 05-7215355

2

Klinik Kesihatan Tanjung Piandang   Jalan Pantai,
34250 Tanjung Piandang, Kerian,
Perak
05-7256355 

3

Klinik Kesihatan Kuala Kurau   34350 Kuala Kurau, Kerian,
Perak
05-7277355 

4

Klinik Kesihatan Gunung Semanggol 34400 Gunung Semanggol, Kerian,
Perak
05-8921304 

5

Klinik Kesihatan Kedai Empat   34250 Tanjung Piandang, Kerian,
Perak
05-7256155 

6

Klinik Kesihatan Jalan Baru  34250 Kerian,
Perak
05-7163355

7

Klinik Kesihatan Telok Medan  34300 Telok Medan, Kerian,
Perak
 
05-7215655 

8

Klinik Kesihatan Alor Pongsu  34300 Alor Pongsu, Kerian,
Perak
 
05-7215855 

9

Klinik Kesihatan Kuala Gula  Kuala Gula, Kerian,
Perak
 
05-8905657