• Laman Utama
 • Perkhidmatan Kami
 • PERKHIDMATAN PESAKIT LUAR
 • Klinik Pakar

Klinik Pakar

LATAR BELAKANG UNIT KLINIK PAKAR
HOSPITAL PARIT BUNTAR

VISI

Menyediakan Perkhidmatan Yang Berkualiti Dan Cepat Ke Arah Hospital Rakan Anda

MISI

 • Mewujudkan Satu Organisasi Kesihatan
 • Mesra Yang Memberi Perawatan Kepakaran
 • Optima Yang Berkualiti, Bernilai,
 • Terkini Dan Berharmonis

OBJEKTIF

 • Memberi Perkhidmatan Rawatan Kepakaran
 • Yang Terbaik, Efektif Dan Efisien Serta Berkualiti
 • Untuk Memenuhi Kehendak Dan
 • Hasrat Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN KLINIK PAKAR

 • Menyediakan Perkhidmatan Doktor Pakar Untuk Pesakit Rujukan Mengikut Temujanji
 • Setiap pesakit yang datang dengan temujanji akan mendapat rawatan doktor pakar tidak melebihi satu jam
 • Sentiasa berusaha meningkatkan mutu perkhidmatan dan menyediakan kemudahan yang bermutu dan selesaSetiap pelanggan akan dilayan dengan mesra, bersopan, jujur dan ikhlas